ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา
นักวิจัย : สุภาพ ณ นคร , ชุติมา หาญจวนิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพ ณ นคร , ชุติมา หาญจวนิช . (2539). การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพ ณ นคร , ชุติมา หาญจวนิช . 2539. "การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพ ณ นคร , ชุติมา หาญจวนิช . "การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
สุภาพ ณ นคร , ชุติมา หาญจวนิช . การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.