ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
นักวิจัย : สุพิชญา จันทะชุม , กนกอร อินทราพิเชฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77272
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพิชญา จันทะชุม , กนกอร อินทราพิเชฐ . (2553). การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพิชญา จันทะชุม , กนกอร อินทราพิเชฐ . 2553. "การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพิชญา จันทะชุม , กนกอร อินทราพิเชฐ . "การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สุพิชญา จันทะชุม , กนกอร อินทราพิเชฐ . การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.