ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : สิทธิชัย แก้วงาม , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , วรพงศ์ วิมลพันธุ์ , อัชวัตร เชาว์วาทิน , สาธิต โรจนแพทย์ , วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ชยกฤต ม้าลำพอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิชัย แก้วงาม , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , วรพงศ์ วิมลพันธุ์ , อัชวัตร เชาว์วาทิน , สาธิต โรจนแพทย์ , วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ชยกฤต ม้าลำพอง . (2550). การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิทธิชัย แก้วงาม , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , วรพงศ์ วิมลพันธุ์ , อัชวัตร เชาว์วาทิน , สาธิต โรจนแพทย์ , วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ชยกฤต ม้าลำพอง . 2550. "การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิทธิชัย แก้วงาม , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , วรพงศ์ วิมลพันธุ์ , อัชวัตร เชาว์วาทิน , สาธิต โรจนแพทย์ , วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ชยกฤต ม้าลำพอง . "การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สิทธิชัย แก้วงาม , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , วรพงศ์ วิมลพันธุ์ , อัชวัตร เชาว์วาทิน , สาธิต โรจนแพทย์ , วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ชยกฤต ม้าลำพอง . การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.