ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียมและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียมและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน
นักวิจัย : วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์
คำค้น : นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สืบสกุล พิภพมงคล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20022
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอวิธีการตรวจหารถจักรยานยนต์และป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ จากภาพนิ่งที่ถ่ายจากการจราจรจริง การตรวจหาเริ่มจากการแยกรถจักรยานยนต์ออกจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆก่อน โดยใช้การวิเคราะห์รูปร่างจักรยานยนต์และข่ายงานประสาทเทียม เมื่อตรวจหารถจักรยานยนต์ได้แล้ว จึงตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน ซึ่งประกอบด้วยตัวกรองแบบหยาบ และตัวกรองแบบละเอียด เพื่อหาตำแหน่งที่คาดว่าเป็นป้ายทะเบียน และเพื่อยืนยันการเป็นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ ตามลำดับ วิธีการเหล่านี้ถูกนำมาทดสอบกับรถจักรยานยนต์ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและรถจักรยานยนต์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน นอกจากนั้นยังทดสอบ การนำวิธีการตรวจหารถจักรยานยนต์ในภาพที่มีรถจักรยานอยู่ จากการทดสอบพบว่า การตรวจหารถจักรยานยนต์ มีความถูกต้องร้อยละ 92.90 การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์มีความถูกต้องร้อยละ 91.49 การตรวจหารถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีความถูกต้องร้อยละ 83.00 และการนำวิธีการตรวจหารถจักรยานยนต์และป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์มาใช้กับภาพที่มีรถจักรยานอยู่ ร้อยละความถูกต้องของการไม่ระบุว่ารถจักรยานเป็นรถจักรยานยนต์เป็น 83.64

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์ . (2552). การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียมและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์ . 2552. "การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียมและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์ . "การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียมและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์ . การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียมและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.