ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว
นักวิจัย : สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , อนวัช สุวรรณกุล , ชนะ พรหมทอง , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สดศรี เนียมเปรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , อนวัช สุวรรณกุล , ชนะ พรหมทอง , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สดศรี เนียมเปรม . (2547). การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , อนวัช สุวรรณกุล , ชนะ พรหมทอง , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สดศรี เนียมเปรม . 2547. "การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , อนวัช สุวรรณกุล , ชนะ พรหมทอง , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สดศรี เนียมเปรม . "การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , อนวัช สุวรรณกุล , ชนะ พรหมทอง , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สดศรี เนียมเปรม . การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.