ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นักวิจัย : มัณฑนา ร่วมรักษ์ , อุษา ภูคัสมาส , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , ธนวรรณ บุญปั้น , บุญมา นิยมวิทย์ , เย็นใจ ฐิตะฐาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77017
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัณฑนา ร่วมรักษ์ , อุษา ภูคัสมาส , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , ธนวรรณ บุญปั้น , บุญมา นิยมวิทย์ , เย็นใจ ฐิตะฐาน . (2548). การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มัณฑนา ร่วมรักษ์ , อุษา ภูคัสมาส , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , ธนวรรณ บุญปั้น , บุญมา นิยมวิทย์ , เย็นใจ ฐิตะฐาน . 2548. "การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มัณฑนา ร่วมรักษ์ , อุษา ภูคัสมาส , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , ธนวรรณ บุญปั้น , บุญมา นิยมวิทย์ , เย็นใจ ฐิตะฐาน . "การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
มัณฑนา ร่วมรักษ์ , อุษา ภูคัสมาส , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , ธนวรรณ บุญปั้น , บุญมา นิยมวิทย์ , เย็นใจ ฐิตะฐาน . การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.