ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป
นักวิจัย : นพรัตน์ มะเห
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/76894
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพรัตน์ มะเห . (2545). การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห . 2545. "การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห . "การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
นพรัตน์ มะเห . การผลิตผงสาหร่ายสำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.