ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบจำลองเรดาร์เพื่อการควบคุมจราจรทางอากาศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบจำลองเรดาร์เพื่อการควบคุมจราจรทางอากาศ
นักวิจัย : เมธี เสรีอรุโณ
คำค้น : การควบคุมจราจรทางอากาศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สืบสกุล พิภพมงคล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9785842915 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การฝึกหัดในภาคปฏิบัติ ของผู้ควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันสามารถทำการฝึกได้แต่เฉพาะการควบคุมแบบไม่ใช้เรดาร์เท่านั้น เนื่องจากอุปกรณ์เรดาร์จำลองมีราคาแพง อีกทั้ง ระบบเรดาร์ที่ใช้งานจริงจะถูกใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถใช้ในการฝึกได้ วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอระบบฝึกหัดการควบคุมจราจรทางอากาศที่สามารถจำลองข้อมูลของเรดาร์ ระบบนี้ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2 เครื่อง โดยเครื่องหนึ่งทำหน้าที่จำลองข้อมูลการบินของเครื่องบิน เพื่อให้ได้ข้อมูลเช่นเดียวกับที่มีในระบบเรดาร์จริง เครื่องนี้จะถูกควบคุมโดยครูผู้ฝึก ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักบินสมมุติ ข้อมูลที่จำลองขึ้นถูกส่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ผ่านทางช่องทางสื่อสารแบบอนุกรม เพื่อทำหน้าที่แสดงผลบนหน้าจอในลักษณะเดียวกับจอเรดาร์ที่ใช้งานจริง โดยผู้ที่รับการฝึกจะใช้ข่าวสารที่ได้รับจากจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ประกอบการตัดสินใจเพื่อฝึกหัดการแนะนำลักษณะการบินให้กับนักบิน ระบบนี้มีข้อดีกว่าระบบเรดาร์จริงคือสามารถจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ฝึกบทเรียนซ้ำ ๆ กัน ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการฝึกสอน

บรรณานุกรม :
เมธี เสรีอรุโณ . (2537). การพัฒนาระบบจำลองเรดาร์เพื่อการควบคุมจราจรทางอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมธี เสรีอรุโณ . 2537. "การพัฒนาระบบจำลองเรดาร์เพื่อการควบคุมจราจรทางอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมธี เสรีอรุโณ . "การพัฒนาระบบจำลองเรดาร์เพื่อการควบคุมจราจรทางอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
เมธี เสรีอรุโณ . การพัฒนาระบบจำลองเรดาร์เพื่อการควบคุมจราจรทางอากาศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.