ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
นักวิจัย : สมชาย จอมดวง , นิอร โฉมศรี , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/76785
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย จอมดวง , นิอร โฉมศรี , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ . (2543). การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย จอมดวง , นิอร โฉมศรี , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ . 2543. "การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย จอมดวง , นิอร โฉมศรี , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ . "การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
สมชาย จอมดวง , นิอร โฉมศรี , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ . การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.