ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
นักวิจัย : มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , อรอนงค์ นัยวิกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , อุษา ภูคัสมาส , ธนวรรณ บุญปั้น , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/76761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , อรอนงค์ นัยวิกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , อุษา ภูคัสมาส , ธนวรรณ บุญปั้น , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม . (2540). การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , อรอนงค์ นัยวิกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , อุษา ภูคัสมาส , ธนวรรณ บุญปั้น , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม . 2540. "การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , อรอนงค์ นัยวิกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , อุษา ภูคัสมาส , ธนวรรณ บุญปั้น , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม . "การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , อรอนงค์ นัยวิกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , อุษา ภูคัสมาส , ธนวรรณ บุญปั้น , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม . การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.