ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกซ์ เคมี และชีววิทยาใน บริเวณปากน้ำบางปะกง 2537-2540

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกซ์ เคมี และชีววิทยาใน บริเวณปากน้ำบางปะกง 2537-2540
นักวิจัย : พิชาญ สว่างวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/76756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชาญ สว่างวงศ์ . (2543). การศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกซ์ เคมี และชีววิทยาใน บริเวณปากน้ำบางปะกง 2537-2540.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิชาญ สว่างวงศ์ . 2543. "การศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกซ์ เคมี และชีววิทยาใน บริเวณปากน้ำบางปะกง 2537-2540".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิชาญ สว่างวงศ์ . "การศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกซ์ เคมี และชีววิทยาใน บริเวณปากน้ำบางปะกง 2537-2540."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
พิชาญ สว่างวงศ์ . การศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกซ์ เคมี และชีววิทยาใน บริเวณปากน้ำบางปะกง 2537-2540. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.