ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง
นักวิจัย : สุกรีนา หะยีดือราแม
คำค้น : การส่งกำลังไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะในการประมาณตำแหน่งความผิดพร่องในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ซึ่งอาศัยข้อมูลการตรวจวัดแรงดันตกชั่วขณะที่บันทึกได้จากเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าต้นทางของการไฟฟ้านครหลวง โดยใช้หลักการคือ เมื่อเกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง จะเกิดแรงดันตกชั่วขณะ ข้อมูลของแรงดันตกชั่วขณะที่ได้นี้ จะนำมาประมาณตำแหน่งความผิดพร่องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้น โปรแกรมจะแสดงตำแหน่งที่เกิดความผิดพร่องภายในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ทำให้การแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องมีความรวดเร็วมากขึ้น เจ้าหน้าที่แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องสามารถตรวจหาตำแหน่งที่เกิดความผิดพร่อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการบำรุงรักษาและหาวิธีป้องกันในการลดปัญหาการเกิดความผิดพร่องในสายส่งลง

บรรณานุกรม :
สุกรีนา หะยีดือราแม . (2550). การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกรีนา หะยีดือราแม . 2550. "การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกรีนา หะยีดือราแม . "การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุกรีนา หะยีดือราแม . การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.