ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาบางประการของปูตายาว (Podophthalmus vigil) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาบางประการของปูตายาว (Podophthalmus vigil) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
นักวิจัย : มาโนช รุ่งราตรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/76736
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาโนช รุ่งราตรี . (2540). ชีววิทยาบางประการของปูตายาว (Podophthalmus vigil) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาโนช รุ่งราตรี . 2540. "ชีววิทยาบางประการของปูตายาว (Podophthalmus vigil) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาโนช รุ่งราตรี . "ชีววิทยาบางประการของปูตายาว (Podophthalmus vigil) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
มาโนช รุ่งราตรี . ชีววิทยาบางประการของปูตายาว (Podophthalmus vigil) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.