ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/76666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . (2542). การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . 2542. "การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . "การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.