ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
นักวิจัย : จุรี ปฎิเวช
คำค้น : ความสัมพันธ์ในครอบครัว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19853
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

บรรณานุกรม :
จุรี ปฎิเวช . (2518). การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุรี ปฎิเวช . 2518. "การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุรี ปฎิเวช . "การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
จุรี ปฎิเวช . การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.