ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย
นักวิจัย : มารุต วงษ์ศิริ
คำค้น : การ์ตูน , เพศในวรรณกรรม , Caricatures and cartoons , Sex in literature
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเผยแพร่และรูปแบบของอคติทางเพศที่ถูกนำเสนอในการ์ตูนตลกไทย ใช้วิธีศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือการ์ตูนรวมทั้งสิน 24 เล่ม จากหนังสือการ์ตูนตลกไทย 6 หัว ได้แก่ เกมเศรษฐีจี้เส้น, ขายหัวเราะ, มหาสนุก, ตลาดตลก, ยิ้มสยาม และฮากลิ้งสาวคำพอง ซึ่งออกจำหน่ายในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยศึกษาวิเคราะห์ภาพตัวแทนของทั้งตัวละครเพศชายและตัวละครเพศหญิงผ่านอคติเชิงมุ่งร้ายและอคติเชิงเมตตาที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง, ความรุนแรง, รูปลักษณ์ทั้งกายภาพและลักษณะนิสัย, บทบาท, สถานะ และความโป๊เปลือย ผลการศึกษาดังนี้ 1. การ์ตูนตลกไทยนำเสนอทั้งอคติต่อเพศชายและอคติต่อเพศหญิง แต่พบรูปแบบและปริมาณอคติต่อเพศหญิงมากกว่าอคติต่อเพศชาย 2. ผู้หญิงถูกนำเสนอด้วยภาพตัวแทนของวัตถุทางเพศ, เพศที่คุกคามผู้ชาย, เพศที่อ่อนแอ และภาพตัวแทนของภรรยา 3. ผู้ชายที่มีคุณลักษณะของบุรุษเพศ (masculine) ถูกนำเสนอด้วยภาพตัวแทนของผู้ที่ชอบใช้ความรุนแรงมากกว่าเหตุผล และผู้ชายที่มีคุณลักษณะของสตรีเพศ(Feminine) ถูกนำเสนอด้วยภาพตัวแทนของผู้หญิงข้ามเพศที่มีนิสัยลามก บ้าผู้ชาย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหนังสือการ์ตูนตลกไทยเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้อคติทางเพศในสังคมรุนแรงขึ้นเช่นเดียวกับสื่ออื่นๆในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
มารุต วงษ์ศิริ . (2552). อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มารุต วงษ์ศิริ . 2552. "อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มารุต วงษ์ศิริ . "อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
มารุต วงษ์ศิริ . อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.