ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า
นักวิจัย : มานพ เรี่ยวเดชะ , เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , วรโชค ไชยวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร
คำค้น : การขนส่ง , อุตสาหกรรมเสื้อผ้า , การออกแบบระบบ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18314
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวอุตสาหการ ระบบบริหารการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มานพ เรี่ยวเดชะ , เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , วรโชค ไชยวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร . (2554). การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานพ เรี่ยวเดชะ , เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , วรโชค ไชยวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร . 2554. "การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานพ เรี่ยวเดชะ , เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , วรโชค ไชยวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร . "การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
มานพ เรี่ยวเดชะ , เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , วรโชค ไชยวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร . การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.