ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การซ่อนข้อมูลและความมั่นคงสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การซ่อนข้อมูลและความมั่นคงสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์
นักวิจัย : ประทาน โชติพันธุ์บัณฑิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สาธิต วงศ์ประทีป
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18096
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ปัจจุบัน การโจรกรรมข้อมูลบัตรประชาชนมีการเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ ผลเสียของการถูกโจรกรรมข้อมูล ได้แก่ การทำธุรกรรมทางธุรกิจ, การถูกรบกวนทางโทรศัพท์ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ ขอนำเสนอการซ่อนข้อมูลโดยการประยุกต์เทคนิคดาต้ากลิฟส์ ดาต้ากลิฟส์มีความทนทานและเป็นวิธีการอำพรางการซ่อนข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์บนพื้นผิววัสดุ อย่างเช่น กระดาษ, ป้าย, พลาสติก, แก้ว, หรือโลหะ ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำ มีความทนทานและง่ายต่อการประยุกต์.กระบวนการของดาต้ากลิฟส์ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ การเข้ารหัสข้อมูลและการถอดรหัสข้อมูล โดยขั้นตอนแรกนำข้อความเข้ารหัสด้วย ASCII Code จากนั้นนำมาแปลงเป็นดาต้ากลิฟส์ซึ่งเป็นรหัสแท่งสองมิติ สุดท้ายเตรียมรูปภาพดาต้ากลิฟส์และพิมพ์ลงบนเอกสาร ส่วนของการถอดรหัส ขั้นตอนแรกอ่านข้อมูลกลับสามารถทำได้โดยวิธีการใช้เครื่องสแกนเนอร์ ไฟล์รูปภาพจะถูกแปลงเป็นไบนารีไฟล์ หลังจากนั้นถูกส่งเข้าขั้นตอนการลดสัญญาณรบกวนและนำไบนารี่ไฟล์มาเข้าขั้นตอนก่อนการประมวลผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพ ขั้นตอนก่อนการประมวลผลใช้วิธีการ thresholding เพื่อทำให้พื้นหน้ารูปภาพและพื้นหลังรูปภาพมีความแตกต่างกัน สุดท้ายตรวจรูปแบบของสัญลักษณ์. ผลการทดลองได้นำเสนอวิธีการเพิ่มความมั่นคงและนำข้อมูลที่ต้องการซ่อนลงบนเอกสารสิ่งพิมพ์โดยการใช้เทคนิคดาต้ากลิฟส์เพื่อป้องกันการเข้าถึงและยากต่อการอ่านหรือรับรู้ได้ด้วยสายตา ง่ายต่อการจัดการและมีความถูกต้องสมบูรณ์สูงจากการอ่านข้อมูลกลับ

บรรณานุกรม :
ประทาน โชติพันธุ์บัณฑิตย์ . (2552). การซ่อนข้อมูลและความมั่นคงสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประทาน โชติพันธุ์บัณฑิตย์ . 2552. "การซ่อนข้อมูลและความมั่นคงสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประทาน โชติพันธุ์บัณฑิตย์ . "การซ่อนข้อมูลและความมั่นคงสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ประทาน โชติพันธุ์บัณฑิตย์ . การซ่อนข้อมูลและความมั่นคงสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.