ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ เพชรวงศ์
คำค้น : ชาวเขา -- การศึกษา , พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฟอง เกิดแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17993
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ เพชรวงศ์ . (2518). การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ศักดิ์ เพชรวงศ์ . 2518. "การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ศักดิ์ เพชรวงศ์ . "การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
ณรงค์ศักดิ์ เพชรวงศ์ . การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.