ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชน
นักวิจัย : ชนกญาภา คณะพันธุ์
คำค้น : ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ , โรคเอดส์ในสื่อมวลชน , สื่อมวลชน -- การประเมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18048
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยเรื่อง “การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชน” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอและความพึงพอใจในองค์ประกอบของภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคเอดส์ 2.เพื่อศึกษาการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายต่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคเอดส์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการนำเสนอที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคเอดส์มากที่สุด ได้แก่ เสี้ยวหนึ่งของชีวิต รูปแบบที่ใช้ปานกลาง คือ สถานการณ์เกินจริงและการใช้อารมณ์ขัน รูปแบบที่ใช้น้อย คือ รูปแบบการแก้ปัญหาและการสร้างอารมณ์หรือจินตนาการ ด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อภาพโฆษณาและฉากที่มีความสมจริง มีความสอดคล้องกับตนเอง และสีสันสดใส ด้านความพึงพอใจต่อนักแสดง ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงแต่นักแสดงต้องมีหน้าตา ท่าทาง บุคลิก และการแสดงเหมาะกับเนื้อหา สโลแกนควรสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ จำง่าย นอกจากนี้ เสียงพากย์ของโฆษกสามารถเพิ่มความน่าสนใจและการจดจำสโลแกนด้วย ผลการวิจัยด้านการเข้าถึง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อทางโทรทัศน์มากที่สุดและใช้เวลาในการชมโทรทัศน์ ในช่วงเวลา 20.00 - 23.00 น. การเลือกช่วงเวลาออกอากาศโฆษณารณรงค์โรคเอดส์ควรเลือกให้สอดคล้องกับช่วงเวลานี้ และการออกอากาศหลายๆสถานีมีผลต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าปริมาณการออกอากาศ

บรรณานุกรม :
ชนกญาภา คณะพันธุ์ . (2552). การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนกญาภา คณะพันธุ์ . 2552. "การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนกญาภา คณะพันธุ์ . "การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ชนกญาภา คณะพันธุ์ . การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.