ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของ ซียู 763-15-13 และ 763-16-04 ต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของ ซียู 763-15-13 และ 763-16-04 ต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์
นักวิจัย : จันทร์ฉาย ประมุขกุล
คำค้น : หลอดเลือดแดง -- การหดตัว , หลอดเลือดดำ -- การหดตัว , สายสะดือ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสาน ธรรมอุปกรณ์ , ชำนาญ ภัตรพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743465715 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17959
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาผลของ CU 763-15-13 และ CU 763-16-04 ต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์ พบว่า CU 763-15-13(5x10-5) สามารถลดการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์ เมื่อกระตุ้นด้วย 5-HT, Histamine ในสารละลาย KHS และกระตุ้นด้วย 5-HT, KCI ในสารละลาย KHS และกระตุ้นด้วย 5-HT, KCI ในสารละลาย Ca2+ free KHS สาร CU 763-15-13 ยังสามารถลดการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์ เมื่อกระตุ้นด้วย CaCI2 แบบความเข้มข้นสะสมในสารละลาย Pltassium depolarization และ BaCI2 ในสารละลาย HCO3 และ Ca2 free KHS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วน CU 763-16-04 ทำให้มีการเพิ่มการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์เมื่อกระตุ้นด้วย 5-HT, Histamine ในสารละลาย KHS และกระตุ้นด้วย 5-HT, KCI ในสารละลาย Ca2+ free KHS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและ CU 763-16-04 ยังสามารถเพิ่มการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์เมื่อกระตุ้นด้วย CaCI2 แบบความเข้มข้นสะสมในสารละลาย Potassium depolarization และ BaCI2 ในสารละลาย HCO3 และ Ca2 free KHS อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ NE,ACh,TEA ไม่สามารถกระตุ้นการหดตัวของหลอดเลือดทั้งในสภาพปกติและสภาพที่มี CU 763-15-13 และ CU 763-16-04 ได้และ Histamine ในสารละลาย Ca2+ free KHS ก็ไม่สามารถกระตุ้นการหดตัวได้จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า CU 763-15-13 มีกลไกที่อาจจะเป็นไปได้คือ CU 763-15-13 อาจจะออกฤทธิ์โดยผ่านตัวรับสัมผัสหรืออาจจะมีผลลดการหลั่งแคลเซี่ยมที่เก็บสะสมไว้ภายในเซลล์ก็ได้หรืออาจจะรบกวนการเคลื่อนที่ผ่านของแคลเซี่ยมที่ผ่านทาง ROC และ VOC และ CU 763-16-04 ออกฤทธิ์แตกต่างจาก CU 763-15-13 โดยเพิ่มการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือดสายสะดือทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ ซึ่งยังไม่สามารถอธิบายกลไกได้ในขณะนี้ต้องทำการศึกษาต่อไป

บรรณานุกรม :
จันทร์ฉาย ประมุขกุล . (2543). ผลของ ซียู 763-15-13 และ 763-16-04 ต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์ฉาย ประมุขกุล . 2543. "ผลของ ซียู 763-15-13 และ 763-16-04 ต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์ฉาย ประมุขกุล . "ผลของ ซียู 763-15-13 และ 763-16-04 ต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
จันทร์ฉาย ประมุขกุล . ผลของ ซียู 763-15-13 และ 763-16-04 ต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.