ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำท่าวัดวา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำท่าวัดวา
นักวิจัย : นาวิน เจือรัตนศิริกุล
คำค้น : ว่ายน้ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ กาญจนกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18746
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

บรรณานุกรม :
นาวิน เจือรัตนศิริกุล . (2517). ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำท่าวัดวา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาวิน เจือรัตนศิริกุล . 2517. "ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำท่าวัดวา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาวิน เจือรัตนศิริกุล . "ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำท่าวัดวา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
นาวิน เจือรัตนศิริกุล . ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำท่าวัดวา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.