ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประเมินค่าความเข้มข้นระดับผิวพื้นของก๊าซกัมมันตรังสื

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประเมินค่าความเข้มข้นระดับผิวพื้นของก๊าซกัมมันตรังสื
นักวิจัย : วันชัย นิลกำแหง
คำค้น : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ก๊าซกัมมันตภาพรังสื
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธัชชัย สุมิตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745665441 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17932
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

ในการศึกษานี้ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับคำนวณค่าความเข้มข้นของก๊าชกัมมันตรังสีที่ระดับผิวพื้นซึ่งปล่อยจากระดับเหนือพื้นดิน โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในตระกูล ไอบีเอ็ม พีซี โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้อาศัยเค้าโครงของโปรแกรมชื่อ แวลเล่ย์ อันเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเขียนขึ้นด้วยภาษาฟอร์แทรนสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ แต่ได้ทำการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จนได้ผลทัดเทียมกันในแง่ความถูกต้อง เชื่อถือได้และได้เพิ่มรูปแบบคำนวณอีก 2 แบบคือ การคำนวณความเข้มข้นของก๊าชกัมมันตรังสีที่ระดับผิวพื้นในหน่วย ไมโครคูรี่/ลูกบาศก์เมตร และค่าโดสอันเนื่องจากก๊าชกัมมันตรังสีในหน่วย มิลลิเรน/ชั่วโมง พร้อมทั้งได้พัฒนาโปรแกรมเมนู และ โปรแกรมการจัดข้อมูลให้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถเลือกการคำนวณ และการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทางแป้นพิมพ์โดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า GAMMA PLUME NT10นอกจากนั้นได้ทำการทดลองประเมินค่าความเข้มข้น และโดสอันเนื่องมาจากการย่อยแร่ในห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์ของภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยีโดยคิดในกรณีที่มีการย่อยแร่ทุกวันวันละ 2 กิโลกรัม ซึ่งจะปล่อยก๊าชกัมมันตรังสี เรดอนออกประมาณ 35 พิโคคูรี่/วินาที จากปล่องควันสูง 14 เมตร จากการใช้ข้อมูลอุตุนิยมดอนเมืองเฉลี่ยในรอบ 5 ปี (2521-2525) ประมาณได้ว่าความเข้มข้นสูงสุดที่ระดับผิวพื้นมีค่าประมาณ 0.00094 พิโคคูรี่/ลูกบาศก์เมตร และโดสสูงสุดมีค่าประมาณ 〖5.0x10.〗^(-10) มิลลิเรม/ชั่วโมงซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำมาก การคำนวณปัญหาดังกล่าวโดยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม ใช้เวลาการคำนวณประมาณ 7 นาทีขึ้นไปแล้วแต่จำนวนแหล่งปล่อย ซึ่งนับว่าเร็วพอสมควรสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดนี้

บรรณานุกรม :
วันชัย นิลกำแหง . (2529). การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประเมินค่าความเข้มข้นระดับผิวพื้นของก๊าซกัมมันตรังสื.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย นิลกำแหง . 2529. "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประเมินค่าความเข้มข้นระดับผิวพื้นของก๊าซกัมมันตรังสื".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย นิลกำแหง . "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประเมินค่าความเข้มข้นระดับผิวพื้นของก๊าซกัมมันตรังสื."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
วันชัย นิลกำแหง . การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประเมินค่าความเข้มข้นระดับผิวพื้นของก๊าซกัมมันตรังสื. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.