ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณฐานวิทยาและการเข้าสู่รากพืชอาศัยของเห็ดเผาะ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัณฐานวิทยาและการเข้าสู่รากพืชอาศัยของเห็ดเผาะ
นักวิจัย : พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/75558
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . (2546). สัณฐานวิทยาและการเข้าสู่รากพืชอาศัยของเห็ดเผาะ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . 2546. "สัณฐานวิทยาและการเข้าสู่รากพืชอาศัยของเห็ดเผาะ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . "สัณฐานวิทยาและการเข้าสู่รากพืชอาศัยของเห็ดเผาะ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . สัณฐานวิทยาและการเข้าสู่รากพืชอาศัยของเห็ดเผาะ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.