ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของวิทยาลัยอาขีวะของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของวิทยาลัยอาขีวะของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : มนตรี แย้มยิ้ม
คำค้น : เครื่องหนัง -- ราคา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทพร เลิศบุศย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
มนตรี แย้มยิ้ม . (2521). การกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของวิทยาลัยอาขีวะของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตรี แย้มยิ้ม . 2521. "การกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของวิทยาลัยอาขีวะของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตรี แย้มยิ้ม . "การกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของวิทยาลัยอาขีวะของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
มนตรี แย้มยิ้ม . การกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของวิทยาลัยอาขีวะของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.