ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิดของปลาหมึกในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิดของปลาหมึกในประเทศไทย
นักวิจัย : สมนึก ใช้เทียมวงศ์ , เจิดจินดา โชติยะปุตตะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/75235
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก ใช้เทียมวงศ์ , เจิดจินดา โชติยะปุตตะ . (2539). การศึกษาชนิดของปลาหมึกในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมนึก ใช้เทียมวงศ์ , เจิดจินดา โชติยะปุตตะ . 2539. "การศึกษาชนิดของปลาหมึกในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมนึก ใช้เทียมวงศ์ , เจิดจินดา โชติยะปุตตะ . "การศึกษาชนิดของปลาหมึกในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
สมนึก ใช้เทียมวงศ์ , เจิดจินดา โชติยะปุตตะ . การศึกษาชนิดของปลาหมึกในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.