ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ในระดับตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ในระดับตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : ศรายุช เชาว์ชาญ
คำค้น : การบริหารและจัดการ , การมีส่วนร่วม , การเรียนรู้ , จังหวัดมหาสารคาม , ชุมชน , ตำบลหนองแดง , องค์การบริหารส่วนตำบล , อำเภอนาเชือก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG49E0007 , http://research.trf.or.th/node/7976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

- -

บรรณานุกรม :
ศรายุช เชาว์ชาญ . (2556). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ในระดับตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศรายุช เชาว์ชาญ . 2556. "การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ในระดับตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศรายุช เชาว์ชาญ . "การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ในระดับตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ศรายุช เชาว์ชาญ . การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ในระดับตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.