ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี
นักวิจัย : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พัชนี สิงห์อาษา , พเยาว์ บุญประกอบ , อรวรรณ สัตยาลัย , ประภา ศิริปุณย์ , ไพศาล สิทธิกรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/74669
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พัชนี สิงห์อาษา , พเยาว์ บุญประกอบ , อรวรรณ สัตยาลัย , ประภา ศิริปุณย์ , ไพศาล สิทธิกรกุล . (2542). การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พัชนี สิงห์อาษา , พเยาว์ บุญประกอบ , อรวรรณ สัตยาลัย , ประภา ศิริปุณย์ , ไพศาล สิทธิกรกุล . 2542. "การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พัชนี สิงห์อาษา , พเยาว์ บุญประกอบ , อรวรรณ สัตยาลัย , ประภา ศิริปุณย์ , ไพศาล สิทธิกรกุล . "การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พัชนี สิงห์อาษา , พเยาว์ บุญประกอบ , อรวรรณ สัตยาลัย , ประภา ศิริปุณย์ , ไพศาล สิทธิกรกุล . การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.