ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : สมถวิล จริตควร , สุนันทา สุวรรโณดม , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/74336
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมถวิล จริตควร , สุนันทา สุวรรโณดม , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . (2540). การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมถวิล จริตควร , สุนันทา สุวรรโณดม , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . 2540. "การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมถวิล จริตควร , สุนันทา สุวรรโณดม , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . "การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สมถวิล จริตควร , สุนันทา สุวรรโณดม , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.