ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน
นักวิจัย : พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , สันทนา ดวงสวัสดิ์ , โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/73866
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , สันทนา ดวงสวัสดิ์ , โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย . (2534). การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , สันทนา ดวงสวัสดิ์ , โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย . 2534. "การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , สันทนา ดวงสวัสดิ์ , โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย . "การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , สันทนา ดวงสวัสดิ์ , โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย . การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.