ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดกึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดกึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล
นักวิจัย : อารีย์ ชูดำ
คำค้น : Color test , Digital-image analysis , Explosive detection , Red Green Blue color system
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5480125 , http://research.trf.or.th/node/7726
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ปริมาณสารระเบิดเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างมากในงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้สร้างความไม่สงบมีการนำสารระเบิดมาใช้เพิ่มมากขึ้น วิธีวิเคราะห์สารระเบิดได้รับการพัฒนา วิจัย และมีรายงานมากมาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น การใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี แมส สเปกโทรเมทรี เครื่องมือวิเคราะห์ดังกล่าว มักมีราคาแพง จำเป็นต้องวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการและยังมีการพัฒนาอยู่เพื่อให้ได้ความไววิเคราะห์ ความจำเพาะเจาะจง และมีเวลาวิเคราะห์สั้น เทคนิคการทำให้เกิดสีโดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมี เช่น การใช้ ชุดทดสอบที่มีขายในเชิงพาณิชย์ เป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก โดยสามารถใช้ได้ทั้งในการวิเคราะห์สาร ระเบิดภาคสนาม และภายในห้องปฏิบัติการ แต่สามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะเชิงคุณภาพเท่านั้น กล่าวคือ ทราบชนิดของสารระเบิดได้เท่านั้น การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดสี มักต้องการเครื่อง สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงของผลิตภัณฑ์ที่มีสีที่ได้จากปฏิกิริยาเคมี ซึ่ง เครื่องมือดังกล่าวมักมีใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นปัจจุบันยังมีช่องว่างสำหรับการวิเคราะห์สาร ระเบิดภาคสนามซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โครงการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ ในการลดช่องว่างดังกล่าวโดยการพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ราคาประหยัด สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณด้วยวิธีวิเคราะห์ความเข้มสีของภาพถ่ายดิจิตอลของ ผลิตภัณฑ์สีที่ได้จากปฏิกิริยาการทำให้เกิดสี The rapid identification, detection and quantification of explosives have become an important topic in forensic science since explosive compounds are increasingly used around the world by terrorist groups. A large number of different methods have been applied to the analysis of explosives. The instrumental methods (e.g. gas chromatography-mass spectrometry) are normally laboratory based with high cost instrument and relatively large footprint and continuing research is required to improve analysis time, sensitivity and selectivity. While rapid colorimetric techniques (e.g. commercial chemical kits) which could be used both off-site as the field test and as an on-site laboratory screen can only produce qualitative analysis. Spectrophotometric detection is required for quantification of the product from colorimetric techniques. There is therefore a gap in currently provision for field operators for a rapid, reliable, and low cost quantitative or semi quantitative detection system for explosive trace and residue samples, both pre and post blast. This work succeeds to meet this need by developing simple, rapid, and low cost colorimetric methods for explosive detection using digital image-based analysis. The process combines the modification of existing chemical presumptive test reagents to optimize selectivity and specificity and develops a novel quantitative analytical methodology based on digital image analysis of photographs of the reaction test mixture.

บรรณานุกรม :
อารีย์ ชูดำ . (2557). การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดกึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อารีย์ ชูดำ . 2557. "การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดกึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อารีย์ ชูดำ . "การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดกึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
อารีย์ ชูดำ . การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดกึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.