ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายในการใช้แรงงานเด็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายในการใช้แรงงานเด็ก
นักวิจัย : คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์
คำค้น : แรงงานเด็ก , เด็ก -- การจ้างงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เกษมสันต์ วิลาวรรณ , สุดาศิริ เฮงพูลธนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745661554 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

บรรณานุกรม :
คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ . (2529). ปัญหาทางกฎหมายในการใช้แรงงานเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ . 2529. "ปัญหาทางกฎหมายในการใช้แรงงานเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ . "ปัญหาทางกฎหมายในการใช้แรงงานเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ . ปัญหาทางกฎหมายในการใช้แรงงานเด็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.