ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
นักวิจัย : นภาพร มิญฌา
คำค้น : บัณฑิต -- วิจัย , การทำงาน -- การประเมินผล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745660159 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18463
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บรรณานุกรม :
นภาพร มิญฌา . (2528). การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร มิญฌา . 2528. "การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร มิญฌา . "การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
นภาพร มิญฌา . การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.