ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว
นักวิจัย : สุรพล ตรุยานนท์ , มลิวัลย์ ปันยารชุน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/72995
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล ตรุยานนท์ , มลิวัลย์ ปันยารชุน . (2533). การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล ตรุยานนท์ , มลิวัลย์ ปันยารชุน . 2533. "การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล ตรุยานนท์ , มลิวัลย์ ปันยารชุน . "การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
สุรพล ตรุยานนท์ , มลิวัลย์ ปันยารชุน . การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2533.