ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้
นักวิจัย : เสมอใจ ชื่นจิตต์ , สุนทร พิพิธแสงจันทร์ , วัลลภา กฤษณีไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/72770
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสมอใจ ชื่นจิตต์ , สุนทร พิพิธแสงจันทร์ , วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ . (2533). ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสมอใจ ชื่นจิตต์ , สุนทร พิพิธแสงจันทร์ , วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ . 2533. "ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสมอใจ ชื่นจิตต์ , สุนทร พิพิธแสงจันทร์ , วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ . "ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
เสมอใจ ชื่นจิตต์ , สุนทร พิพิธแสงจันทร์ , วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ . ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.