ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
นักวิจัย : ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , วารุณี เถลิงโชค
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/72645
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , วารุณี เถลิงโชค . (2533). กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , วารุณี เถลิงโชค . 2533. "กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , วารุณี เถลิงโชค . "กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , วารุณี เถลิงโชค . กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.