ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย
นักวิจัย : วารุณี วารัญญานนท์ , สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุญถม ธรรมจรีย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/72611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี วารัญญานนท์ , สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุญถม ธรรมจรีย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล . (2533). องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วารุณี วารัญญานนท์ , สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุญถม ธรรมจรีย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล . 2533. "องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วารุณี วารัญญานนท์ , สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุญถม ธรรมจรีย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล . "องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
วารุณี วารัญญานนท์ , สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุญถม ธรรมจรีย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล . องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.