ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
นักวิจัย : กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , สมยศ จรรยาวิลาส , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/72610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , สมยศ จรรยาวิลาส , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ . (2533). การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , สมยศ จรรยาวิลาส , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ . 2533. "การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , สมยศ จรรยาวิลาส , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ . "การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , สมยศ จรรยาวิลาส , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , บุหลัน พิทักษ์ผล , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ . การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.