ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
นักวิจัย : อรพิน ชัยประสพ , พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , ชุมสาย สีลวานิช , บุหลัน พิทักษ์ผล , อุไร เผ่าสังข์ทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/72609
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรพิน ชัยประสพ , พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , ชุมสาย สีลวานิช , บุหลัน พิทักษ์ผล , อุไร เผ่าสังข์ทอง . (2533). กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรพิน ชัยประสพ , พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , ชุมสาย สีลวานิช , บุหลัน พิทักษ์ผล , อุไร เผ่าสังข์ทอง . 2533. "กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรพิน ชัยประสพ , พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , ชุมสาย สีลวานิช , บุหลัน พิทักษ์ผล , อุไร เผ่าสังข์ทอง . "กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.