ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก
นักวิจัย : บุหลัน พิทักษ์ผล , รัศมี ศุภศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/72608
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุหลัน พิทักษ์ผล , รัศมี ศุภศรี . (2538). ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุหลัน พิทักษ์ผล , รัศมี ศุภศรี . 2538. "ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุหลัน พิทักษ์ผล , รัศมี ศุภศรี . "ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
บุหลัน พิทักษ์ผล , รัศมี ศุภศรี . ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.