ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนในหิโตปเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนในหิโตปเทศ
นักวิจัย : พรกฤษณ์ ช่วงแสงอุทัย
คำค้น : วรรณคดีสันสกฤต -- ประวัติและวิจารณ์ , นิทานคติธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราณี ฬาพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745636959 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

บรรณานุกรม :
พรกฤษณ์ ช่วงแสงอุทัย . (2527). การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนในหิโตปเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรกฤษณ์ ช่วงแสงอุทัย . 2527. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนในหิโตปเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรกฤษณ์ ช่วงแสงอุทัย . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนในหิโตปเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
พรกฤษณ์ ช่วงแสงอุทัย . การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนในหิโตปเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.