ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : ประไพ วัฒนพงษ์
คำค้น : กาารวัดผลทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745611417 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17272
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
ประไพ วัฒนพงษ์ . (2525). ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประไพ วัฒนพงษ์ . 2525. "ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประไพ วัฒนพงษ์ . "ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ประไพ วัฒนพงษ์ . ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.