ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อสันฐานในคดีอาญา อันเป็นโทษแก่จำเลย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อสันฐานในคดีอาญา อันเป็นโทษแก่จำเลย
นักวิจัย : จตุรงค์ ฉินวิวัฒน์
คำค้น : คดีอาญา -- ข้อสันฐาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มุรธา วัฒนะชีวะกุล , จรัญ ภักดีธนากุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745627267 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17044
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

บรรณานุกรม :
จตุรงค์ ฉินวิวัฒน์ . (2526). ข้อสันฐานในคดีอาญา อันเป็นโทษแก่จำเลย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จตุรงค์ ฉินวิวัฒน์ . 2526. "ข้อสันฐานในคดีอาญา อันเป็นโทษแก่จำเลย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จตุรงค์ ฉินวิวัฒน์ . "ข้อสันฐานในคดีอาญา อันเป็นโทษแก่จำเลย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
จตุรงค์ ฉินวิวัฒน์ . ข้อสันฐานในคดีอาญา อันเป็นโทษแก่จำเลย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.