ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาถึงการควบคุมการจัดการสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาถึงการควบคุมการจัดการสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย
นักวิจัย : จบศรี เพ็ญกิตติ
คำค้น : ธนาคารพาณิชย์ -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประยูร จินดาประดิษฐ์ , อรพินธุ์ ชาติอัปสร
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745624543 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17039
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

บรรณานุกรม :
จบศรี เพ็ญกิตติ . (2526). การศึกษาถึงการควบคุมการจัดการสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จบศรี เพ็ญกิตติ . 2526. "การศึกษาถึงการควบคุมการจัดการสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จบศรี เพ็ญกิตติ . "การศึกษาถึงการควบคุมการจัดการสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
จบศรี เพ็ญกิตติ . การศึกษาถึงการควบคุมการจัดการสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.