ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิต ของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิต ของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา
นักวิจัย : เชริษา ใจแผ้ว
คำค้น : เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17188
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
เชริษา ใจแผ้ว . (2524). ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิต ของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชริษา ใจแผ้ว . 2524. "ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิต ของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชริษา ใจแผ้ว . "ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิต ของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
เชริษา ใจแผ้ว . ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิต ของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.