ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "พื้นที่รูปเรขาคณิตบนระนาบเดียว" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "พื้นที่รูปเรขาคณิตบนระนาบเดียว" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : จิรพรรณ ปุณเกษม
คำค้น : เรขาคณิต -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุพิน พิพิธกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19844
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
จิรพรรณ ปุณเกษม . (2521). การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "พื้นที่รูปเรขาคณิตบนระนาบเดียว" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรพรรณ ปุณเกษม . 2521. "การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "พื้นที่รูปเรขาคณิตบนระนาบเดียว" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรพรรณ ปุณเกษม . "การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "พื้นที่รูปเรขาคณิตบนระนาบเดียว" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
จิรพรรณ ปุณเกษม . การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "พื้นที่รูปเรขาคณิตบนระนาบเดียว" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.