ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีที่ง่ายในการทำและใช้นาโนเซ็นเซอร์บนพื้นฐานของแผ่นใยคาร์บอนทางเคมีไฟฟ้า สำหรับ Scanning tunneling microscopy และ โวลแทมเมทรี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีที่ง่ายในการทำและใช้นาโนเซ็นเซอร์บนพื้นฐานของแผ่นใยคาร์บอนทางเคมีไฟฟ้า สำหรับ Scanning tunneling microscopy และ โวลแทมเมทรี
นักวิจัย : อัลแบร์ต ชูลเทอ
คำค้น : Carbon Fibers , EC-STM , Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy , Insitu STM , Microelectrodes , Nanoelectrodes , Scanning Probes , STM ในระบบสารละลาย , STM ในระบบสูญญกาศ , voltammetry , คาร์บอนไฟเบอร์ปลายแหลม , นา โนเซ็นเซอร์ , โวลแทมเมทรี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5280005 , http://research.trf.or.th/node/7327
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สร้างอะตอมด้วย Scanning tunneling microscope, STM การศึกษานี้ ได้นำเสนอการพัฒนาวิธีใหม่สำหรับการเตรียมขั้วไฟฟ้าคาร์บอนไฟเบอร์ปลายแหลม โดยการประยุกต์ อย่างง่ายของการกัดกร่อนผิวคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยกระแสไฟฟ้าตรง เพื่อให้ได้ปลายแหลมที่ปลายยอดมี ขนาดนาโนเมตร แล้วนำไปหุ้มฉนวนโพลิเมอร์ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าโดยไม่หุ้มปลายยอด ซึ่งเป็นการจำกัด พื้นที่การทำปฏิกิริยาและนำไฟฟ้า ผลที่ได้คือขั้วไฟฟ้าคาร์บอนไฟเบอร์ปลายแหลมคุณภาพสูงระดับ ไมโครเมตร และนาโนเมตร ซึ่งถูกแสดงผลในการวัดโวลแทมเมทรี ขั้วไฟฟ้าจากขั้นตอนการเตรียม ข้างต้น ได้แสดงถึงศักยภาพในการสำรวจพื้นผิววัสดุในเครื่อง STM ในระบบสูญญกาศ ซึ่งสามารถ จำลองภาพของพื้นผิววัสดุได้ถึงระดับการจัดเรียงโครงสร้างอะตอม นอกจากนี้ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนไฟเบอร์ ปลายแหลมยังสามารถใช้กับเครื่อง STM ในระบบสารละลายเพื่อการจำลองภาพเฉพาะจุด เช่นการ จำลองภาพโครงสร้างโมเลกุลของชั้นโมโนเลเยอร์ของโมเลกุลสารอินทรีย์บนพื้นผิว Au(111) ผลการ ทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามารถของขั้วไฟฟ้าคาร์บอนไฟเบอร์ปลายแหลมซึ่งเทียบเท่ากับ ขั้วไฟฟ้าโลหะที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และได้รับผลตอบรับดีจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Frontiers in Nanoelectrochemistry ณ ประเทศเยอรมนี Electrodes with micro- and nanometer dimensions are central tools for electroanalysis and surface science with electrochemical probe microscopes. Here, novel procedures for the preparation of conical carbon ultramicroelectrodes were developed. Simple DC etching provided narrowed single carbon fibers with well-formed nanocones at their bottom. Coating stems but not the end of carbon cones with electrodeposition paint (EDP) layers limited the bare carbon to the tip and restricted electrochemical activity to this area. Results were premium conical carbon micro- or nanoelectrodes (ME’s and NE’s) that performed well in voltammetry. As probes in ultrahigh vacuum scanning tunneling microscopes (STM), carbon tips reached atomic resolution imaging. Prepared as conical carbon ME’s (= EC-STM tips) for STM in electrolytes, carbon fiber nanotips offered high resolution in situ imaging and revealed, for instance, the molecular structure of self-assembled monolayers of organic molecules on Au (111). The simplicity of the production of the sensors of this study is a clear plus point compared to published pathways to carbon ME’s and NE’s and will widen the field of potential users. And situ STM with carbon tips is a worldwide novelty with obvious benefits for inspections of conductor/electrolyte interfaces. Exciting STM imaging and spectroscopy studies will be possible that the presently regular metal STM tips cannot do and this potential became nicely clear after a talk on the international meeting “Frontiers in Nanoelectrochemistry” by the positive resonance of the expert audience.

บรรณานุกรม :
อัลแบร์ต ชูลเทอ . (2556). วิธีที่ง่ายในการทำและใช้นาโนเซ็นเซอร์บนพื้นฐานของแผ่นใยคาร์บอนทางเคมีไฟฟ้า สำหรับ Scanning tunneling microscopy และ โวลแทมเมทรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัลแบร์ต ชูลเทอ . 2556. "วิธีที่ง่ายในการทำและใช้นาโนเซ็นเซอร์บนพื้นฐานของแผ่นใยคาร์บอนทางเคมีไฟฟ้า สำหรับ Scanning tunneling microscopy และ โวลแทมเมทรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัลแบร์ต ชูลเทอ . "วิธีที่ง่ายในการทำและใช้นาโนเซ็นเซอร์บนพื้นฐานของแผ่นใยคาร์บอนทางเคมีไฟฟ้า สำหรับ Scanning tunneling microscopy และ โวลแทมเมทรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
อัลแบร์ต ชูลเทอ . วิธีที่ง่ายในการทำและใช้นาโนเซ็นเซอร์บนพื้นฐานของแผ่นใยคาร์บอนทางเคมีไฟฟ้า สำหรับ Scanning tunneling microscopy และ โวลแทมเมทรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.