ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะของหมึกกล้วย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะของหมึกกล้วย
นักวิจัย : สมนึก ใช้เทียมวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/71254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก ใช้เทียมวงศ์ . (2531). ชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะของหมึกกล้วย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมนึก ใช้เทียมวงศ์ . 2531. "ชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะของหมึกกล้วย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมนึก ใช้เทียมวงศ์ . "ชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะของหมึกกล้วย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2531. Print.
สมนึก ใช้เทียมวงศ์ . ชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะของหมึกกล้วย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2531.