ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับเปลี่ยนบทบาทบิดาตั้งแต่ระยะมารดาตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตร 6 เดือน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับเปลี่ยนบทบาทบิดาตั้งแต่ระยะมารดาตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตร 6 เดือน
นักวิจัย : เบญจวรรณ เอกะสิงห์
คำค้น : ตั้งครรภ์ , บิดา , มารดา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG4580083 , http://research.trf.or.th/node/6910
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในกระบวนการขับเคลื่อนของครอบครัวนั้น ระดับความเครียดที่มากขึ้นมักจะมาพร้อมกันกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมไทย บิดาจะต้องรับบทบาทในการเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวและเป็นผู้ที่หารายได้หลัก และพร้อมกันนั้นจะต้องรับบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรพร้อมกับมารดาด้วยในช่วงเวลาเดียวกัน จากกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งนี้พบว่า กระบวนการกลุ่มสามารถช่วยให้บิดาสามารถรับรู้และแปลความหมายบทบาทบิดาได้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ เอกะสิงห์ . (2555). การปรับเปลี่ยนบทบาทบิดาตั้งแต่ระยะมารดาตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตร 6 เดือน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เบญจวรรณ เอกะสิงห์ . 2555. "การปรับเปลี่ยนบทบาทบิดาตั้งแต่ระยะมารดาตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตร 6 เดือน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เบญจวรรณ เอกะสิงห์ . "การปรับเปลี่ยนบทบาทบิดาตั้งแต่ระยะมารดาตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตร 6 เดือน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
เบญจวรรณ เอกะสิงห์ . การปรับเปลี่ยนบทบาทบิดาตั้งแต่ระยะมารดาตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตร 6 เดือน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.