ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
นักวิจัย : พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/70333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์ . (2553). การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์ . 2553. "การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์ . "การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์ . การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2553.